Informata për temat master
Dafina Millaku : ”Përbërja minerale e nenës së përveshur (Amaranthus retroflexus L.) në disa lokalitete të Kosovës’’
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Fatlinda Muqiqi : ”Flora e barojave pas korrjes së grurit në lokalitetin e Klinës”
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Djellëza Taraku : “Intensiteti i sëmundjeve në kulturën e domates me theks te veçantë Altenaria solani në mjedise të mbrojtura”
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Uran Geci : ‘’Ushunjëza e drithërave (Oulema melanopus) në disa kultivar të grurit në komunën e Skenderajt dhe masat për menaxhimin e dëmtuesit”
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Sevdaim Bislimi : “HULUMTIMI I MBIRJES SË KOKRRAVE TË POLENIT TE KULTIVARI I MOLLËS WILLIAM’s PRIDE”
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Mergim Zogaj : “HULUMTIMI I MBIRJES SË KOKRRAVE TË POLENIT TE KULTIVARI I MOLLËS PINK LADY”
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Herolind Shala : “HULUMTIMI I MBIRJES SË KOKRRAVE TË POLENIT TE KULTIVARI I MOLLËS FUJI”
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Laura Ferati : “Niveli i pranisë së Staphylococcus aureus në proshutat krudo të prodhuara dhe të tregtuara në Republikën e Kosovës”
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Florjana Zogaj: “Antibiotikorezistenca e izolateve të Staphylococcus aureus të izoluara në disa prodhime të mishit”
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Elmedina Shkodra: "Prania dhe antibiotik rezistenca e Enterococcus faecalis tek mishi i specieve të ndryshme, i tregtuar në Republika e Kosovës"
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Rinorë Bublaku: "Vlerësimi i parametrave fiziko – kimik (nitriteve, kripës, aktiviteti ujor, pH – së) te mishi dhe produktet e tij, të prodhuara dhe tregtuara në Kosovë"
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Elona Kajtazi: "Shfaqja dhe antibiotikorezistenca e Escherichia coli tek mishi i specieve të ndryshme, i tregtuar në Kosovë"
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Lorik Veseli: "Ndikimi i pagesave direkte në rritjen dhe zhvillimin e tregtimit të produkteve agro-ushqimore në komunën e Vushtrrisë"
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Njomza Mehmeti: "Analiza e preferencave të konsumatorëve për djathin në rajonin e Vushtrrisë"
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko