Informata për temat master
Fjolla Ejupi :"IDENTIFIKIMI I MBETJEVE USHQIMORE NË SUPERMARKETET E DISA RAJONEVE TË KOSOVËS"
Publikuar me: 02/05/2023 Shkarko
Festa Gjakova: "Ndikimi i temperaturës gjatë maturimit të birrës në vetitë kimike dhe fizike të saj"
Publikuar me: 31/05/2023 Shkarko
Dorentina KRASNIQI - Potenciali prodhues i gjenotipeve të grurit (Triticum aestivum L) të hulumtuara në kushtet agroekologjike vendore
Publikuar me: 12/06/2023 Shkarko
Kosovare Istogu:''Përhapja e sëmundjeve të ndryshme në kulturën e specit në mjedise të mbrojtura me theks të veçantë Colletotrichum gloeosporioides ''
Publikuar me: 14/06/2023 Shkarko
TaulantShabani: "Evaluating the efficacy of a new harvest technology on the amount of weed seeds in cropped fields of Marburg-Biedenkopf Country (Germany)"
Publikuar me: 15/06/2023 Shkarko
Besnik Aliu : "ROLI I KONTABILITETIT NË MENAXHIMIN E NDËRMARRJEVE BUJQËSORE"
Publikuar me: 26/06/2023 Shkarko
Floranda Zymberi: "ANALIZA E DISA POPULACIONEVE TË PATATES (SOLANUM TUBEROSUM L.) PËR PARAMETRA FIZIOLOGJIK"
Publikuar me: 26/06/2023 Shkarko
Sara Hashani : "HULUMTIMI I DISA PARAMETRAVE MORFOLOGJIK DHE ESENCIAL TE BIMA E MENTES (Mentha piperita L.) NË LOKALITETE TË NDRYSHME"
Publikuar me: 26/06/2023 Shkarko
Kaltrina Mustafa: "Monitorimi i cilësisë së djathërave kremor në tregun e Kosovës"
Publikuar me: 06/07/2023 Shkarko
Doresë Hamdija: " Monitorimi i cilësisë së djathërave të butë të importuar në tregun e Kosovës"
Publikuar me: 06/07/2023 Shkarko
Qëndresa Bislimi: "Monitorimi i cilësisë së djathërave të butë me origjinë vendore në tregun e Kosovës"
Publikuar me: 06/07/2023 Shkarko
Erind VRAPCI: "STUDIMI I TREGUESVE MORFOLOGJIKË E PRODHUES TË LULE BALLSAMIT ( HYPERICUM PERFORATUM L.) NË RRETHIN E KAMENICES"
Publikuar me: 26/06/2023 Shkarko
Vehbi Seferaj: "Prevalenca e Campylobacter spp në mishin e freskët të pulës në tregun e Prishtinë"
Publikuar me: 19/07/2023 Shkarko
Drilon Blakaj : "NDIKIMI I MIKORIZËS NË ZHVILLIMIN E BORONICËS NË FUSHË DHE VAZO TE KULTIVARËT DUKE DHE DRAPER"
Publikuar me: 18/09/2023 Shkarko
Flaktrim Rrahimi: "NDIKIMI I FITOHOROMONEVE DHE MIKORIZËS NË SHUMIMIN VEGJETATIV ME COPA TË RRËNJËVE TE MJEDRA (RUBUS SP.)"
Publikuar me: 18/09/2023 Shkarko
Elita Ahmeti: "Hulumtimi i prezencës së Staphylococcus aureus në pjekurina të mbushura me salsiçe"
Publikuar me: 15/09/2023 Shkarko
Alma Syliqi :“HULUMTIMI I PREZENCËS SË STAPHYLOCOCCUS AUREUS NË PJEKURINA ME MBUSHJE TË ËMBLA”
Publikuar me: 15/09/2023 Shkarko
Lauretë Morina: "HULUMTIMI I PREZENCËS SË STAPHYLOCOCCUS AUREUS NË PJEKURINA TË MBUSHURA ME DJATHË"
Publikuar me: 15/09/2023 Shkarko
Blerta Lladrovci: "Ndikimi i riplehrimit pranveror në vetitë agronomike dhe cilësore të grurit të kultivuar në regjionin e Anamoravës"
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
Argonitë Bllaca Korqaj : "Vlerësimi i parametrave cilësorë dhe senzorikë të miellrave për bukë- bërje në tregun e Kosovës"
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
Ardit Thaqi: "SËMUNDJET E MOLLËS NË MJEDISET URBANE DHE MASAT PËR MENAXHIMIN E TYRE"
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
Artina Musa: "DËMTUESIT E MOLLËS NË MJEDISET URBANE DHE MASAT PËR MENAXHIMIN E TYRE"
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
Drijart Mehmetaj: "Mbetjet e pesticideve organoklorine dhe trifluralines në thellësi të ndryshme të tokës"
Publikuar me: 06/10/2023 Shkarko
Edona Ibrahimi: "Marrëdhënia ndërmjet rekomandimeve dietike dhe humbjeve ushqimore "
Publikuar me: 12/10/2023 Shkarko
Arife Vllasa: "Ndikimi i shprehive dietike në humbjet e ushqimit "
Publikuar me: 12/10/2023 Shkarko
Elvire Hajdari: "EFEKTI I DATËS SË SKADIMIT NË HUMBJEN DHE MBETJET USHQIMORE"
Publikuar me: 12/10/2023 Shkarko
Fitore Ibrahimi: "Roli i planifikimit të listës së blerjeve në raport me humbjet ushqimore "
Publikuar me: 12/10/2023 Shkarko
Sabrije Haxhiu: “Ndikimi i metaleve në përqendrime të ndryshme në bimën e domates dhe barojen Amaranthus retroflexus L”
Publikuar me: 24/10/2023 Shkarko
Shpresa Himaj: ”Flora e barërave të këqija në dy sisteme të kultivimit në vreshtat e komunës se Rahovecit’’
Publikuar me: 25/10/2023 Shkarko
Blertë Nishori “Përcaktimi i pH-së, përçueshmërisë elektrike, parametrave të ngjyrës dhe përmbajtjes së lëndës së thatë, të mjaltit të holluar dhe të trajtuar termikisht me anë të spektroskopisë infra
Publikuar me: 30/10/2023 Shkarko
Veronika Xhelili: "Pragu i zbulimit të përbërjeve fenolike të përdorura si alternativë ndaj SO2 në prodhimin e verës"
Publikuar me: 30/10/2023 Shkarko
Verina Krasniqi: “NDIKIMI I BIOSTIMULANTËVE DHE MIKORIZËS NË PARAMETRAT BIOMORFOLOGJIK TË BORONICËS (KULTIVARI DUKE)”
Publikuar me: 14/11/2023 Shkarko
Leonart Gashi:"Analiza ekonomike e mbarështimit të demave për majmëri në Regjionin e Prizrenit"
Publikuar me: 27/11/2023 Shkarko
Taulant Rrahmani: "Vlerësimi i faktorëve socio-ekonomik që ndikojnë në vendimin e konsumatorëve për blerjen e produkteve të qumështit me vaj bimor në rajonin lindor të Kosovës"
Publikuar me: 27/11/2023 Shkarko
Dafina Millaku : ”Përbërja minerale e nenës së përveshur (Amaranthus retroflexus L.) në disa lokalitete të Kosovës’’
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Fatlinda Muqiqi : ”Flora e barojave pas korrjes së grurit në lokalitetin e Klinës”
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Djellëza Taraku : “Intensiteti i sëmundjeve në kulturën e domates me theks te veçantë Altenaria solani në mjedise të mbrojtura”
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Uran Geci : ‘’Ushunjëza e drithërave (Oulema melanopus) në disa kultivar të grurit në komunën e Skenderajt dhe masat për menaxhimin e dëmtuesit”
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Sevdaim Bislimi : “HULUMTIMI I MBIRJES SË KOKRRAVE TË POLENIT TE KULTIVARI I MOLLËS WILLIAM’s PRIDE”
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Mergim Zogaj : “HULUMTIMI I MBIRJES SË KOKRRAVE TË POLENIT TE KULTIVARI I MOLLËS PINK LADY”
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Herolind Shala : “HULUMTIMI I MBIRJES SË KOKRRAVE TË POLENIT TE KULTIVARI I MOLLËS FUJI”
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Laura Ferati : “Niveli i pranisë së Staphylococcus aureus në proshutat krudo të prodhuara dhe të tregtuara në Republikën e Kosovës”
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Florjana Zogaj: “Antibiotikorezistenca e izolateve të Staphylococcus aureus të izoluara në disa prodhime të mishit”
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Elmedina Shkodra: "Prania dhe antibiotik rezistenca e Enterococcus faecalis tek mishi i specieve të ndryshme, i tregtuar në Republika e Kosovës"
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Rinorë Bublaku: "Vlerësimi i parametrave fiziko – kimik (nitriteve, kripës, aktiviteti ujor, pH – së) te mishi dhe produktet e tij, të prodhuara dhe tregtuara në Kosovë"
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Elona Kajtazi: "Shfaqja dhe antibiotikorezistenca e Escherichia coli tek mishi i specieve të ndryshme, i tregtuar në Kosovë"
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Lorik Veseli: "Ndikimi i pagesave direkte në rritjen dhe zhvillimin e tregtimit të produkteve agro-ushqimore në komunën e Vushtrrisë"
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Njomza Mehmeti: "Analiza e preferencave të konsumatorëve për djathin në rajonin e Vushtrrisë"
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Shkëlqim Krasniqi: "Psilla e dardhës në disa kultivar të dardhës të kultivuar në komunën e Malishevës dhe masat për menaxhimin e dëmtuesi"
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Erza Hyseni : ”Efikasiteti i herbicideve të kombinuara për kontrollin e barojave pas mbirjes së misrit”
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Valmire Ramadani : “Efikasiteti i herbicidit pendimethalin varësisht nga doza e përdorimit për kontrollin e barojave në spec’’
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Zylfie Berisha : “Ndikimi i burimeve të ujit në fermat e troftës ylber (oncorhynchus mykiss) në parametrat mikrobiologjik”
Publikuar me: 18/03/2022 Shkarko
Fatjeta Rugovaj : ”Identifikimi i nivelit të hedhjes së ushqimit në restorante”
Publikuar me: 25/03/2022 Shkarko
Alma Verbovci : " Performancat agronomike të disa përzierjeve foragjere"
Publikuar me: 28/03/2022 Shkarko
Florentina Mustafa: "Ndikimi i etiketimit dhe faktorëve të tjerë në vendimin e konsumatorëve në blerjen e mishit dhe të produkteve të tij në Rrafshin e Kosovës"
Publikuar me: 28/03/2022 Shkarko
Laura Gërguri: " Shërbimet në funksion të bujqësisë dhe industrisë ushqimore në Kosovë"
Publikuar me: 27/05/2022 Shkarko
Erza Osmani : 'Kёrkimi pёr prani tё Bacillus cereus nё oriz"
Publikuar me: 03/06/2022 Shkarko
Mirjeta Sllamniku : "Cilësia e lëngut të pemëve në Kompaninë “Frutex L.L.C"
Publikuar me: 03/06/2022 Shkarko
Elvis Gashi : ”Shfaqja e Staphylococus aureus nga ambientet e përfitimit, përpunimit të mishit-studim krahasues më izolatet e përfituara nga kafshët”
Publikuar me: 03/06/2022 Shkarko
Rita Frrokaj : "Procesi i Vendimmarrjes gjatë Menaxhimit të Fermave në Sektorin e Hortikulturës"
Publikuar me: 16/06/2022 Shkarko
Learta Sylaj : “Identifikimi i nivelit të humbjes së ushqimit te ekonomitë familjare në Kosovë”
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
Burim Ismajli : "Përhapja e Rhyzopertha dominica në disa mullinj të grurit në komunën e Podujevës dhe masat për menaxhimin e dëmtuesit"
Publikuar me: 21/06/2022 Shkarko
Mensorina Mustafa : “Detektimi i Bacillus cereus nё pasta tё ndryshme”
Publikuar me: 07/07/2022 Shkarko
Marigona Musliu : “Evaluimi i numrit total të bakterieve dhe prevalenca e Listeria monocytogenes në akullore
Publikuar me: 07/07/2022 Shkarko
Agron Sllamniku : “Matja e ekspresionit të disa mikroARN-ve përmes qReal-Time PCR gjatë fazës së hershme të
Publikuar me: 13/07/2022 Shkarko
Flakron KABASHI: "Vlerësimi i faktorëve socio-ekonomik në konsumin e ajkës në Rrafshin e Dukagjinit"
Publikuar me: 07/09/2022 Shkarko
Trime Gashi: "Kёrkimi pёr prani tё myqeve dhe majave nё rrush tё thatё tё gatshёm pёr konsum"
Publikuar me: 07/09/2022 Shkarko
Milot AHMETI : "Vlerësimi i faktorëve socio- ekonomik që ndikojnë në konsumin e djathit të bardhë të kompanisë Drena në Rrafshin e Kosovës"
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Mentor REXHA: "Vlerësimi i faktorëve socio-ekonomik në adoptimin e kontratave bujqësore– rasti i sektorit të qumështit në Gjilan"
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Vlora QOSA: " Menaxhimi i marrëdhënieve me klientë në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në rajonin e Ferizajt"
Publikuar me: 30/09/2022 Shkarko
Flakron Fetahaj : “Shfaqja e Staphylococcus aureus në mish të freskët dhe prodhime të mishit minimalisht të procesuara”
Publikuar me: 19/10/2022 Shkarko
Zenun Krasniqi : “Vlerësimi i prezencës së metaleve të rënda në miellin e bardhë të grurit në tregun kosovar”
Publikuar me: 20/10/2022 Shkarko
Arnesa ZYMBERI : " PËRMBAJTJA E VLERËS USHQYESE TE QEPA (Allium cepa L.) TE KULTIVUARA NE LOKALITETIN E FUSHE KOSOVËS"
Publikuar me: 15/11/2022 Shkarko
Lirim Burrniku :"Situata aktuale dhe propozimi për përmirësimin e saj. Rasti i Kosovës"
Publikuar me: 15/11/2022 Shkarko
Qendresa Fejza : "PËRMBAJTJA E SASISË SË MAKRO DHE MIKROELEMENTEVE TE KAROTA(Daucus carota L.,) NË KUSHTET AGROEKOLOGJIKE TË PODUJEVËS"
Publikuar me: 15/11/2022 Shkarko
Emine Veliu: "Ndikimi i tipeve të tokës në përhapjen barojave në kulturën e misrit në lokalitetin e Drenasit"
Publikuar me: 24/11/2022 Shkarko
Brikena Salihu : "Ndikimi i tipeve të tokës në përhapjen e barojave në kulturën e grurit në lokalitetin e Klinës"
Publikuar me: 24/11/2022 Shkarko
Bekë Pepshi :"HULUMTIMI I PARAMETRAVE AGROBIOLOGJIK TË DISA KULTIVARË TË QERSHISË (SABRINA, KRISTINA, FOLFER Prunus avium)"
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Sebahate SALLAHU : ''SËMUNDJET MË TË PËRHAPURA NË KULTURËN E MOLLËS TË KULTIVUAR NË DISA LOKALITETE TË KOSOVËS"
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
Erza Hyseni : ”Efikasiteti i herbicideve të kombinuara për kontrollin e barojave pas mbirjes së misrit”
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
Elona Tahiri : ''Isolation and molecular characterization of bacteria carrying antibiotic and disinfectant resistant genes potentially transmitted from irrigation water to Capsicum Annuum''
Publikuar me: 09/12/2022 Shkarko
Vlera Gashi : “Ndikimi modaliteteve të ndryshme të plehërimit në parametrat fizikokimik në kultivarin e grurit Pobeda”
Publikuar me: 09/12/2022 Shkarko
Egzonë Syla : "Përhapja e merimangave (Acarina) në disa kultivar të mjedrës të kultivuar në komunën e Podujevës"
Publikuar me: 20/12/2022 Shkarko
Dhurata Axhami: "Vlerësimi i zbatimit të masave të biosigurisë në fermat blegtorale dhe roli i tyre në sigurinë dhe cilësinë e ushqimit"
Publikuar me: 13/01/2023 Shkarko
Ramiz Ruqi: "Upcycling of side-streams from the food industry by means of fungal"
Publikuar me: 13/01/2023 Shkarko
Fortesa Hasani: ''Fryti i specit si ushqim funksional dhe analizimi i cilësisë së tij në tregun e Kosovës''
Publikuar me: 24/01/2023 Shkarko
Blertina Shoshi : "Niveli i Staphylococcus aureus në prodhime të kriposura dhe tymosura të mishit të tipit suxhuk"
Publikuar me: 30/01/2023 Shkarko
Drinor Mehmeti: "NDIKIMI I MËNYRAVE TË SHARTIMIT DHE NËNSHARTESËS NË PARAMETRAT CEILËSOR TË FIDANIT TË MOLLES"
Publikuar me: 03/02/2023 Shkarko
Aldi Hoxha : "Efikasiteti i herbicideve për kontrollin e barojave pas mbjelljes dhe mbirjes së patates në lokalitetin e Gjakovës"
Publikuar me: 06/02/2023 Shkarko
Diellza Muhaxheri: ''Ndjeshmëria e varieteteve të domates ndaj patogjenit Phytophthora Infestans në mjediset e mbrojtura"
Publikuar me: 15/03/2023 Shkarko
Ermiona Ahmetaj: "Shfaqja e listeria monocytogenes në ambientet e punës në ndërmarrjet e përpunimit të mishit"
Publikuar me: 15/03/2023 Shkarko
Njomza Gashi : "Efektet e shtimit të përbërësve bimor (boronicë e kuqe dhe boronicë e kaltër) në atributet cilësore të pjekurinave "
Publikuar me: 24/03/2023 Shkarko
Xhavit Alija : Cilësia e frytit dhe lëngut të aronisë në Kompaninë “Prilli ‘98”
Publikuar me: 24/03/2023 Shkarko
Kaltrina Kukleci : "Siguria e ushqimit të produkteve me prejardhje shtazore në Kosovë"
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
Blenda Potera: ”NDIKIMI I MASAVE POMOTEKNIKE NE RENDIMENTIN DHE CILËSINË E DISA KULTIVARËVE TË MJEDRËS”
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko