Informata për temat master
Dafina Millaku : ”Përbërja minerale e nenës së përveshur (Amaranthus retroflexus L.) në disa lokalitete të Kosovës’’
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Fatlinda Muqiqi : ”Flora e barojave pas korrjes së grurit në lokalitetin e Klinës”
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Djellëza Taraku : “Intensiteti i sëmundjeve në kulturën e domates me theks te veçantë Altenaria solani në mjedise të mbrojtura”
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Uran Geci : ‘’Ushunjëza e drithërave (Oulema melanopus) në disa kultivar të grurit në komunën e Skenderajt dhe masat për menaxhimin e dëmtuesit”
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Sevdaim Bislimi : “HULUMTIMI I MBIRJES SË KOKRRAVE TË POLENIT TE KULTIVARI I MOLLËS WILLIAM’s PRIDE”
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Mergim Zogaj : “HULUMTIMI I MBIRJES SË KOKRRAVE TË POLENIT TE KULTIVARI I MOLLËS PINK LADY”
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Herolind Shala : “HULUMTIMI I MBIRJES SË KOKRRAVE TË POLENIT TE KULTIVARI I MOLLËS FUJI”
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Laura Ferati : “Niveli i pranisë së Staphylococcus aureus në proshutat krudo të prodhuara dhe të tregtuara në Republikën e Kosovës”
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Florjana Zogaj: “Antibiotikorezistenca e izolateve të Staphylococcus aureus të izoluara në disa prodhime të mishit”
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Elmedina Shkodra: "Prania dhe antibiotik rezistenca e Enterococcus faecalis tek mishi i specieve të ndryshme, i tregtuar në Republika e Kosovës"
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Rinorë Bublaku: "Vlerësimi i parametrave fiziko – kimik (nitriteve, kripës, aktiviteti ujor, pH – së) te mishi dhe produktet e tij, të prodhuara dhe tregtuara në Kosovë"
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Elona Kajtazi: "Shfaqja dhe antibiotikorezistenca e Escherichia coli tek mishi i specieve të ndryshme, i tregtuar në Kosovë"
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Lorik Veseli: "Ndikimi i pagesave direkte në rritjen dhe zhvillimin e tregtimit të produkteve agro-ushqimore në komunën e Vushtrrisë"
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Njomza Mehmeti: "Analiza e preferencave të konsumatorëve për djathin në rajonin e Vushtrrisë"
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Shkëlqim Krasniqi: "Psilla e dardhës në disa kultivar të dardhës të kultivuar në komunën e Malishevës dhe masat për menaxhimin e dëmtuesi"
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Erza Hyseni : ”Efikasiteti i herbicideve të kombinuara për kontrollin e barojave pas mbirjes së misrit”
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Valmire Ramadani : “Efikasiteti i herbicidit pendimethalin varësisht nga doza e përdorimit për kontrollin e barojave në spec’’
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Zylfie Berisha : “Ndikimi i burimeve të ujit në fermat e troftës ylber (oncorhynchus mykiss) në parametrat mikrobiologjik”
Publikuar me: 18/03/2022 Shkarko
Fatjeta Rugovaj : ”Identifikimi i nivelit të hedhjes së ushqimit në restorante”
Publikuar me: 25/03/2022 Shkarko
Alma Verbovci : " Performancat agronomike të disa përzierjeve foragjere"
Publikuar me: 28/03/2022 Shkarko
Florentina Mustafa: "Ndikimi i etiketimit dhe faktorëve të tjerë në vendimin e konsumatorëve në blerjen e mishit dhe të produkteve të tij në Rrafshin e Kosovës"
Publikuar me: 28/03/2022 Shkarko
Laura Gërguri: " Shërbimet në funksion të bujqësisë dhe industrisë ushqimore në Kosovë"
Publikuar me: 27/05/2022 Shkarko
Erza Osmani : 'Kёrkimi pёr prani tё Bacillus cereus nё oriz"
Publikuar me: 03/06/2022 Shkarko
Mirjeta Sllamniku : "Cilësia e lëngut të pemëve në Kompaninë “Frutex L.L.C"
Publikuar me: 03/06/2022 Shkarko
Elvis Gashi : ”Shfaqja e Staphylococus aureus nga ambientet e përfitimit, përpunimit të mishit-studim krahasues më izolatet e përfituara nga kafshët”
Publikuar me: 03/06/2022 Shkarko
Rita Frrokaj : "Procesi i Vendimmarrjes gjatë Menaxhimit të Fermave në Sektorin e Hortikulturës"
Publikuar me: 16/06/2022 Shkarko
Learta Sylaj : “Identifikimi i nivelit të humbjes së ushqimit te ekonomitë familjare në Kosovë”
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
Burim Ismajli : "Përhapja e Rhyzopertha dominica në disa mullinj të grurit në komunën e Podujevës dhe masat për menaxhimin e dëmtuesit"
Publikuar me: 21/06/2022 Shkarko
Mensorina Mustafa : “Detektimi i Bacillus cereus nё pasta tё ndryshme”
Publikuar me: 07/07/2022 Shkarko
Marigona Musliu : “Evaluimi i numrit total të bakterieve dhe prevalenca e Listeria monocytogenes në akullore
Publikuar me: 07/07/2022 Shkarko
Agron Sllamniku : “Matja e ekspresionit të disa mikroARN-ve përmes qReal-Time PCR gjatë fazës së hershme të
Publikuar me: 13/07/2022 Shkarko
Flakron KABASHI: "Vlerësimi i faktorëve socio-ekonomik në konsumin e ajkës në Rrafshin e Dukagjinit"
Publikuar me: 07/09/2022 Shkarko
Trime Gashi: "Kёrkimi pёr prani tё myqeve dhe majave nё rrush tё thatё tё gatshёm pёr konsum"
Publikuar me: 07/09/2022 Shkarko
Milot AHMETI : "Vlerësimi i faktorëve socio- ekonomik që ndikojnë në konsumin e djathit të bardhë të kompanisë Drena në Rrafshin e Kosovës"
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Mentor REXHA: "Vlerësimi i faktorëve socio-ekonomik në adoptimin e kontratave bujqësore– rasti i sektorit të qumështit në Gjilan"
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Vlora QOSA: " Menaxhimi i marrëdhënieve me klientë në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në rajonin e Ferizajt"
Publikuar me: 30/09/2022 Shkarko