Abstrakti i temave në dy gjuhë (shqip dhe anglisht)
Brikena Hulaj Krasniqi : “ Përceptimi i publikut mbi teknologjitë ushqimore”
Publikuar me: 04/12/2023 Shkarko
Taulant Rrahmani: "Vlerësimi i faktorëve socio-ekonomik që ndikojnë në vendimin e konsumatorëve për blerjen e produkteve të qumështit me vaj bimor në rajonin lindor të Kosovës"
Publikuar me: 04/01/2024 Shkarko
Diellza Kryeziu: “HULUMTIMI I MBIRJES SË KOKRRAVE TË POLENIT TE KULTIVARI I KUMBULLËS STANLEY ”
Publikuar me: 18/01/2024 Shkarko
Ilir Berisha: “Hulumtimi i mbirjes së kokrrave të polenit te kultivari i mollës Red Chief”
Publikuar me: 05/02/2024 Shkarko
Hamite Matmuja Salihu “Hulumtimi i mbirjes së kokrrave të polenit te kultivari i mollës Starking”
Publikuar me: 05/02/2024 Shkarko
Lirim Karpuzi: “HULUMTIMI I MBIRJES SË KOKRRAVE TË POLENIT TE KULTIVARI I MOLLËS GRANNY SMITH”
Publikuar me: 25/03/2024 Shkarko