Diskutimi publik i dorëshkrimit dhe raportit të komisionit
Hamite Matmuja Salihu “Hulumtimi i mbirjes së kokrrave të polenit te kultivari i mollës Starking”
Publikuar me: 11/12/2023 Shkarko
Alba Koqani: “Ndikimi i temperaturës gjatë procesit të prodhimit në cilësinë dhe karakteristikat e birrës”
Publikuar me: 10/05/2024 Shkarko
Nazmie Braimaj: “Ndikimi i majave në procesin e prodhimit të birrës me alkool dhe birrës pa alkool”
Publikuar me: 10/05/2024 Shkarko
Egzon Kabashi: “Ndikimi i plehut të krimbit të miellit dhe mulqërimit në paraqitjen e barojave dhe kultivimin e kamomilit”
Publikuar me: 30/04/2024 Shkarko
Gani Kerolli: "Vlerësimi i Riskut të kredive bujqësore nga institucionet financiare në Kosovë"
Publikuar me: 23/05/2024 Shkarko
Gerik Sopa : “Ndikimi i nivelit të rriskave të terura të panxharsheqerit dhe temperaturës së ekstruderit në cilësinë e peletimit të ushqimit të thatë për qen”
Publikuar me: 05/06/2024 Shkarko
Riad Qerimi: “Vlerësimi fiziko-kimik dhe mikrobiologjik i ujit të pijshëm të prodhuar nga prodhuesit vendor”
Publikuar me: 06/12/2023 Shkarko
Vjosana Rraci: "PËRHAPJA E TRIPSIT TË QEPËS (Thrips tabaci) NË SPEC DHE LAKËR DHE MASAT PËR MENAXHIMIN E TYRE"
Publikuar me: 06/12/2023 Shkarko
Bleona Musolli : "PËRHAPJA E MORRAVE TË BIMËVE NË SPEC DHE LAKËR DHE MASAT PËR MENAXHIMIN E TYRE"
Publikuar me: 06/12/2023 Shkarko
Diellza Kryeziu: “Hulumtimi i mbirjes së kokrrave të polenit te kultivari i kumbullës Stanley”
Publikuar me: 01/12/2023 Shkarko
Brikena Hulaj Krasniqi : “ Përceptimi i publikut mbi teknologjitë ushqimore”
Publikuar me: 04/12/2023 Shkarko
Raza Krasniqi: “Përmbajtja minerale e tatulles (Datura stramonium L.) në disa lokalitete të Kosovës”
Publikuar me: 26/12/2023 Shkarko
Lirim Karpuzi: “HULUMTIMI I MBIRJES SË KOKRRAVE TË POLENIT TE KULTIVARI I MOLLËS GRANNY SMITH”
Publikuar me: 03/01/2024 Shkarko
Ilir Berisha: “Hulumtimi i mbirjes së kokrrave të polenit te kultivari i mollës Red Chief”
Publikuar me: 03/01/2024 Shkarko
Diellza Kryeziu: “HULUMTIMI I MBIRJES SË KOKRRAVE TË POLENIT TE KULTIVARI I KUMBULLËS STANLEY”
Publikuar me: 18/01/2024 Shkarko
Fatijon Gashi: “Hulumtimi i mbirjes së kokrrave të polenit te kultivari i mollës Delishes i artë”
Publikuar me: 29/02/2024 Shkarko
Dafina Mehneti : "Analiza kost-benefit e kultivimit të kamomilit në Kosovë"
Publikuar me: 05/03/2024 Shkarko
Veton Zyba :“Menaxhimi i marrëdhënieve me klientë tek prodhuesit e produkteve agroushqimore në rajonin e Prizrenit”
Publikuar me: 01/04/2024 Shkarko
Qendresa Krasniqi: “Preferencat e konsumatorëve ndaj disa produkteve perimore (Fasulja, Lakra, Shalqiri dhe Pjepri) në rajonin e Prishtinës”
Publikuar me: 05/04/2024 Shkarko
Gëzim Murseli: “Hulumtimi i vetive agro-biologjike te katër kultivarëve të mjedrës në kushte agroekologjike të Kosovës”
Publikuar me: 25/04/2024 Shkarko