Avni Behluli

Avni Behluli

Administrator i Resurseve Gjenetike Bimore

Nr.kontaktues:

+383 44 233-618

Alfred Shameti

Alfred Shameti

Mirëmbajtës i Ngrohjes Qendrore dhe Kopshtit

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Bekim Selimi

Bekim Selimi

Zyrtar i IT-së

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Mexhid Haziri

Mexhid Haziri

Zyrtar në Shërbimin e Studentëve

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Muharrem Berisha

Muharrem Berisha

Laborant

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Skender Musa

Skender Musa

Sekretar

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Cal Sheqiri

Cal Sheqiri

Teknik i Veterinarisë

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Hafez Murtezani

Hafez Murtezani

Zootekinikë

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Hamdi Gashi

Hamdi Gashi

Mirëmbajtës i ngrohjes qendrore dhe kopshtit

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Ismet Ajvazi

Ismet Ajvazi

Bibliotekar

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Nazim Merovci

Nazim Merovci

Zyrtar i Lartë për Financa

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Petrit Koca

Petrit Koca

Zyrtar në Shërbimin e Studentëve

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Rrushe Dakaj

Rrushe Dakaj

Zyrtare e Lartë e Shërbimit të Studentëve

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Sabit Krasniqi

Sabit Krasniqi

Operator i Makinave Lavërtare

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Vera Godeni

Vera Godeni

Administratore

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Xhabir Potera

Xhabir Potera

Operator i Makinave Blegtorale

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846