Njoftime për mbrojtjes të temave
Diellza Kryeziu: “Hulumtimi i mbirjes së kokrrave të polenit te kultivari i kumbullës Stanley”
Publikuar me: 22/12/2023 Shkarko
Vjosana Rraci: "PËRHAPJA E TRIPSIT TË QEPËS (Thrips tabaci) NË SPEC DHE LAKËR DHE MASAT PËR MENAXHIMIN E TYRE"
Publikuar me: 29/12/2023 Shkarko
Bleona Musolli : "PËRHAPJA E MORRAVE TË BIMËVE NË SPEC DHE LAKËR DHE MASAT PËR MENAXHIMIN E TYRE"
Publikuar me: 29/12/2023 Shkarko
Hamite Matmuja Salihu “Hulumtimi i mbirjes së kokrrave të polenit te kultivari i mollës Starking”
Publikuar me: 03/01/2024 Shkarko
Ilir Berisha: “Hulumtimi i mbirjes së kokrrave të polenit te kultivari i mollës Red Chief”
Publikuar me: 18/01/2024 Shkarko
Lirim Karpuzi: “Hulumtimi i mbirjes së kokrrave të polenit te kultivari i mollës Granny Smith”
Publikuar me: 08/02/2024 Shkarko
Riad Qerimi :”Vlerësimi fiziko-kimik dhe mikrobiologjik i ujit të pijshëm të prodhuar nga prodhuesit vendor”
Publikuar me: 08/02/2024 Shkarko
Raza Krasniqi: “Përmbajtja minerale e tatulles (Datura stramonium L.) në disa lokalitete të Kosovës”
Publikuar me: 05/03/2024 Shkarko
Fatijon Gashi : “Hulumtimi i mbirjes së kokrrave të polenit te kultivari i mollës Delishes i artë”
Publikuar me: 25/03/2024 Shkarko
Marigona Muriqi: ”Hulumtimi i disa hibrideve të misrit (Zea mays L.) për përbërsitë cilësor në lokalitetin e Pejes’’
Publikuar me: 27/03/2024 Shkarko
Qendresa Krasniqi: “Preferencat e konsumatorëve ndaj disa produkteve perimore (Fasulja, Lakra, Shalqiri dhe Pjepri) në rajonin e Prishtinës”
Publikuar me: 12/04/2024 Shkarko
Veton Zyba: “Menaxhimi i marrëdhënieve me klientë tek prodhuesit e produkteve agroushqimore në rajonin e Prizrenit”
Publikuar me: 12/04/2024 Shkarko
Egzon Kabashi: “Ndikimi i plehut të krimbit të miellit dhe mulqërimit në paraqitjen e barojave dhe kultivimin e kamomilit”
Publikuar me: 10/05/2024 Shkarko
Gëzim Murseli: “Hulumtimi i vetive agro-biologjike” të katër kultivarëve të mjedrës në kushte agro-ekologjike të Kosovës"
Publikuar me: 12/06/2024 Shkarko