• Mirë se vini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!!

    Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë është institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë

 

Portali universitar

Diskutim i Panelit Interaktiv - #StudentVoicesKosovo

Të dashur studentë,

ju ftojmë në aktivitetin e datës 26 MARS 2019, Diskutim i Panelit Interaktiv - #StudentVoicesKosovo

***

Cila është vlera e edukimit ...

Më shumë

Sot student, nesër i pa punësuar?

Konkursi BLOG&VIDEO

Ftojmë të gjithë studentët universitarë në Kosovë për të ndarë shpresat, frikën dhe aspiratat e tyre për të ardhmen.

Mendimet tuaja kanë rëndës...

Më shumë

LAJMËRIM

Lajmërohen studentet  e  vitit të V (pestë) në programin studimor Mjekësi Veterinare për mundësinë  e  trajnimit  ekstramural  ne  Universitetin  e  Sta...

Më shumë

Orari i mbajtjes së mësimit për semestrin veror 2018/19

Orari i mbajtjes së mësimit për semestrin veror 2018/19.

Më shumë

Prezantim nga Kosovo American Education Fund Alumni Association (KAEFA )- Programi i bursave të masterit - Kosovo American Education Fund (KAEF)

Të nderuar,
 
ftoheni të merrni pjesë në sesionin informues të Kosovo American Education Fund Alumni Association (KAEFA )- Programi i bursave të masterit - Kosovo American Educa...

Më shumë