• Mirë se vini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!

    Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë është institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë

Seminarin njëditor “ Sfidat dhe perspektiva në prodhimin bimor”

Organizon

Seminarin njëditor

“ Sfidat dhe perspektiva në prodhimin bimor”

Seminari organizohet me datë 19. 04. 2019

Mbështe...

Më shumë

LAJMERIM

Provimi  nga    MATEMATIKA    dhe    BIOMATEMATIKA    do    te  mbahen  me  datën 20.04.2019 duke fill...

Më shumë

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë te
të gjitha drejtimeve, se pjesa praktike e provimit nga lënda e Botanikës
mbahet me datën 18.04.2019 nga ora...

Më shumë

Afati i Prillit 2019 për paraqitje të provimeve

Njoftohen studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë se SEMS do të jetë i hapur për paraqitjen e provimeve në afatin e Prillit 2018/2019, prej datës 08.04.2019 deri më 15.04.2019.
...

Më shumë

Ditë pushimi

Të nderuar,

 

Mbështetur në Kalendarin për festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin 2019, ju informoj se në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishti...

Më shumë