Mirë se vini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë është institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë


Studentët e përzgjedhur për pune praktike në MBPZHR - AZHB.

Studentët në listë të paraqiten ditën e Hënë me 13 Korrik 2020, në  MBPZHR, perkatesisht te Kryeshefi i AZHB –se Z. Agim Nuha.

Ndërtesa e MBPZHR ndodhet ne Rr. Ukshin Hot...

Më shumë

Njoftim / Rihapje të SEMS-it për paraqitjen e provimeve të afatit të Qershori 2020

NJOFTIM PËR RIHAPJE TË SEMS-it

Për paraqitjen e provimeve për afatin e Qershorit 2020.

Njoftohen të gjithë studentët nuk kanë arritur që t’i paraqesin provimet p...

Më shumë

MBLEDHJA KONSTITUIVE E KËSHILLIT TË FAKULTETIT BUJQËSISË DHE VETERINARISË ZGJEDHJA E DEKANIT

Në bazë të Rregullores nr. 771 datë 06.03.2020, për rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme të personalit akademik dhe jo akademik në nivel të përfaqësimit në Universitetin e Prishtin...

Më shumë

Info/Orari i provimeve në Afatin e Qershorit 2020, respektimit të masave mbrojtëse kundër COVID-19

Të dashur studente & studentë,

Për mbajtjen e provimeve dhe aktiviteteteve tjera edukative, jemi të obliguar ti respektojme udhëzimet e Institucioneve Shëndetësore për mbrojtje n...

Më shumë

Rezultatet e votimit për Senat të UP-së nga radha e personelit jo akademik

Numri i votave për anëtarët e Senatit nga radha e personelit Jo - akademik (Kliko këtu).

Më shumë