• Mirë se vini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!!

    Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë është institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë

 

Portali universitar

Rezultatet preliminare të provimit pranues në FBV për vitin akademik 2018/19- (Afati plotësues)

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet preliminare të aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar në FBV gjatë afatit të Shtatorit (Afati plotësues)  për vitin akade...

Më shumë

KONKURS për pranimin e studenteve ne vitin e pare te studimeve master për vitin akademik 2018-2019

KONKURS për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Master për vitin akademik 2018-19Më shumë

Sallat ku mbahet provimi pranues për vitin akademik 2018/19 në FBV-(Afati plotësues)

Provimi pranues në Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, mbahet me datë 20/09/2018 në orën 9:00.

Mbi kohën dhe vendin (sallën) e mbajtjes së provimit pranues:

Më shumë

Konkurs plotësues - Afati i dytë (II-të)

Konkurs plotësues - Afati i dytë (II-të) për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet themelore-bachelorMë shumë

SHPËRBLHET ME MIRËNJOHJE PROF. DR. BAJRAM BERISHA

SHPËRBLHET ME MIRËNJOHJE PROF. DR. BAJRAM BERISHA NGA REKTORI I UP-së,(kliko).

Më shumë