Mirë se vini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë është institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë


Orari i mbajtjes së mësimit për semestrin dimëror 2020/21,(Final)

Orari i mbajtjes së mësimit (Final), për semestrin dimëror 2020/21,(kiko).

Prodekan për çështje mësimore
Prof. Asoc. Dr. Allt...

Më shumë

Rektori i UP-së vizitoi FBV-në

Dekani i Fakultetit Prof. Asoc. Dr. Bedri Dragusha së bashku me stafin e tijë priti në takim pune Rektori e UP-së Prof. Naser Sahiti, me ç'rast e njoftoj mbi filimin e vitit te ri akademik 2020/21....

Më shumë

APLIKO PËR PUNË PRAKTIKE NË Ministrinë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR)

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) dhe Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë (FBV) i fton të gjithë studentët të cilët i plotësojnë kriteret e shënuara më poshtë që të...

Më shumë

Raport nga shqyrtimi ankesave të kandidatëve të papranuar në konkursin e parë për vitin akademik 2020/21

Raport nga shqyrtimi ankesave të kandidatëve të papranuar në konkursin e parë për studimet e nivelit Bachelor,Më shumë

Rezultatet përfundimtare të provimit pranues në FBV për vitin akademik 2020/21

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar në FBV gjatë afatit të Shtatorit  për vitin akademik 2020/2021.

...

Më shumë