Do të mbahet trajnimi mbi “Praktikat e mira Bletare” me fokus gratë bletare

07 Maj 2024
SHARE

“Vlerësimi i atributeve të cilësisë së mjaltës vendore të Kosovës përmes përcaktimit të parametrave fiziko kimik, dhe krahasimi i tyre me ato industriale të importit”, do të mbahet trajnimi mbi “Praktikat e mira Bletare” me fokus gratë bletare.
Data: 08.05.2024
Ora: 10:30
Vendi: Gjimnazi i Specializuar Matematikorë, Rr Tahir Zajmi, 1000 Prishtinë

Të interesuarit për pjesëmarrje ftohen të regjistrohen në shtegun:

https://docs.google.com/forms/d/1jGZHwN1sHhzmC78rD65BiwvfZXtTXcIPAY8uBEhWU6k/edit

Mundësi: Bletarët e interesuar mund të sjellin mostrat (rreth 500gr) e tyre të mjaltit për analiza fiziko-kimike falas!

Agjenda e trajnimit dhe detaje shtesë (kliko).