LAJMËRIM / Provimi shtetëror ne DMV

04 Dhjetor 2023
SHARE

Lajmërohen kandidatët që kanë kryer të gjitha provimet në programin studimor Mjekësi Veterinare se me datë 21 Dhjetor (e Enjte) 2023, në ora 10:00, do të organizohet Provimi Shtetëror, në objektin e Institutit (FBV). Paraprakisht çdo kandidat duhet të mbrojë para komisionit raste të caktuara nga ditari i praktikës profesionale 15 javore.

Me respekt,                             

Prof. Ass. Hamdi Aliu