LAJMËRIM

10 Korrik 2023
SHARE

Lajmërohen të gjithë studentet se provimet nga lëndët "Legjislacioni në mbrojtje të bimëve" dhe "Praktika" mbahen më 19.07.2023 në ora 11:00.

Prishtinë,

Prof. Dr. Arben Mehmeti
10.07.2023