LAJMËRIM / Provimi shtetëror ne DMV

03 Korrik 2023
SHARE

Lajmërohen kandidatët që kanë kryer të gjitha provimet në programin studimor Mjekësi Veterinare se me datë 21. 07. 2023,ora 11:00, do të organizohet Provimi Përfundimtar-(Shtetëror), në objektin e Institutit (FBV). Paraprakisht çdo kandidat duhet të mbrojë para komisionit raste të caktuara nga ditari i praktikës profesionale 15 javore.

 

Me respekt,                             

Prof. Ass. Hamdi Aliu