LAJMËRIM / Provimi Shtetëror

26 Tetor 2022
SHARE

Lajmërohen kandidatët që kanë kryer të gjitha provimet në programin studimor Mjekësi Veterinare se me datë 11 Nëntor (e Premte) 2022 në ora 11:00, do të organizohet

Provimi Shtetëror, në objektin e Institutit (FBV). Paraprakisht çdo kandidat duhet të mbrojë para komisionit raste të caktuara nga ditari i praktikës profesionale 15 javore.

Me respekt,                             

Prof. ass. Hamdi Aliu