LAJMËRIM / Provimi Shtetëror

23 Mars 2023
SHARE

Lajmërohen kandidatët që kanë kryer të gjitha provimet në programin
studimor Mjekësi Veterinare se me datë 18 Prill (e Marte) 2023, në ora
14:00,
do të organizohet Provimi Shtetëror, në objektin e Institutit
(FBV).
Paraprakisht çdo kandidat duhet të mbrojë para komisionit raste të
caktuara nga ditari i praktikës profesionale 15 javore.

Me respekt,
Prof. Ass. Hamdi Aliu