Rezultatet përfundimtare të provimit pranues Master në FBV për vitin akademik 2022/23

10 Tetor 2022
SHARE

Rezultatet janë të paraqitura sipas programit studimor në të cilin kanë aplikuar aplikantët.

Programi Ekonomia e bujqësisë dhe ushqimit (kliko),

Programi Mbrojtja e bimëve - Fitomedicinë (kliko),

Programi Pemëtari-Vreshtari (kliko),

Programi Shkencat e aplikuara në zootekni (kliko),

Programi Bujqësi Urbane (kliko),

Programi Shkenca Bimore (kliko).
 

Raporti i komisionit për shqyrtimin e ankesave. (kliko)


Informatë:  Regjistrimi i kandidatëve të pranuar bëhet në Adiministraten Qendrore të UP-së (ndërtesa e Bibliotekës Universitare) më 12.10.2022 prej orës 09:00 - 12:00 dhe 13:00 - 15:00.

Dokumentet e nevojshme janë:

Fletergjistrimin e plotësuar i cili nxirret nga faqja https://apliko.uni-pr.edu/Regjistrimet.   
Dy fotografi( formati 4.5 x 6 cm) sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.
Sipas UA(MASHTI) Nr. 09/2021, të gjithë studentët që fillojnë studimet në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina" lirohen nga pagesa e tarifës së shkollimit kur e regjistrojnë semestrin për herë të parë