LAJMËRIM

07 Korrik 2022
SHARE

Pasi qe 11.07.2022 eshte dite pushimi provimi nga Matematika, drejtimi Prodhimtari
Bimore, si dhe provimi nga Informatika do te mbahen me daten 12.07.2022 duke
filluar prej ores 10.00.
Prof. Qefsere Doko Gjonbalaj