Rezultatet përfundimtare të provimit pranues në konkurs Master në FBV për vitin akademik 2021/22

14 Tetor 2021
SHARE

Programi Shkenca e Ushqimit (kliko),

Programi Ekonomia e bujqësisë dhe ushqimit (kliko),

Programi Mbrojtja e bimëve - Fitomedicinë (kliko),

Programi Pemëtari-Vreshtari (kliko),

Programi Shkencat e aplikuara në zootekni (kliko).
 

Raporti i komisionit për shqyrtimin e ankesave. (kliko)

Regjistrimi i kandidatëve të   pranuar  do   të  bëhet    në  Administratën Qendrore  të  UP-së (ndertesa e Bibliotekes Universitare), sipas   ketij   orari:

Fakulteti i Bujqësisë  dhe  Veterinarisë  19.10.2021  prej  ores  9:00  -  12:00 dhe 13:00 - 15:00.