INICIATIVA E BUJQËSISË URBANE TË BALLKANIT PERËNDIMOR - BUGI

24 Qershor 2021
SHARE

AKTIVITETI PROMOVUES (DERA E HAPUR)

PROJEKTI ERASMUS +

" INICIATIVA E BUJQËSISË URBANE TË BALLKANIT PERËNDIMOR - BUGI "

E MARTË, 29 QERSHOR 2021

Aktiviteti promovues Dera e Hapur e Projektit Erasmus + "Iniciativa e Bujqësisë Urbane të Ballkanit Perëndimor - BUGI" do të mbahet më 29 qershor 2021, përpara serrës së Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë. Studentët, mësimdhënësit, media dhe vizitorë të tjerë te interesuar do të kenë mundësinë të marrin më shumë informacion mbi aktivitetet e projektit BUGI.

10:00 - 11:30          Hapja dhe prezantimi i Projektit BUGI dhe Serres

Para serrës së Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë

12:30 - 14:00          Prezantimi i projektit permes platformes Google Meet

Fjalë hapese

Rishikimi i arritjeve të Projektit BUGI

Prof. Dr. Pakeza Drkenda, Koordinatore e Projektit BUGI, PPF UNSA

Aktivitetet e nevojshme për nevojat e trajnimit

Dr. Bernd Pölling, Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Jug-Westfalisë, (SWUAS)

“Bujqësia urbane - modernizimi dhe përmirësimi i cilësisë së jetës”

Prof. Dr. Aleksandra Nikolić, PPF UNSA

Informatat për aktivitetin promovues (kliko).