NJOFTIM

16 Qershor 2021
SHARE

Njoftohen te gjithë studentet që kanë paraqitur provimin nga lënda  Kimia I ,  drejtimi  Mjekësi veterinare provimi nga lënda Kimi I do të shtyhet për datën 19.07.2021 në ora 10:00.

Mësimdhënësi i lëndës: 
Prof.asoc.Dr. Musaj Paçarizi