• Mirësevini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!

    Institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë

Portali universitar

Lista e mësimdhënësve të pranuar nga konkursi intern në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë

Njoftohen studentët se provimi Bazat e Kimisë, drejtimi Agroekonomi dhe provimi Kimia Organike Më shumë

Ligjeratë për zhvillimin e shkathtësive të buta (TË GJITHA QË DUHET TI DINI PËR BURSA NDËRKOMBËTARE ) 9 QERSHOR 2015

Të nderuar studentë, ftoheni me datë 9 Qershor 2015, me fillim në ora 10:00h në sallen e kuqe të Fakultetit të Filologjisë – Universitet...

Më shumë

Njoftim- Mjekësia Veterinare

Lista e provimeve te Qershorit

Provimet sipas sistemit me indeks dhe te drejtimit Prodhim...

Më shumë

Afati i Qershorit 2015 për paraqitje të provimeve

Njoftohën studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë se nga data 01.06.2015 deri më datë 10.06.2015...

Më shumë