Rezultatet preliminare të provimit pranues në FBV

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar në FBV gjatë afatit të Qershorit për vitin akademik 2017/2018. Rezultatet janë të par...

Më shumë

Sallat ku mbahet provimi pranues në FBV

Provimi pranues në Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, mbahet me datë 19/07/2017 në orën 9:00.

Mbi kohën dhe vendin (sallën) e mbajtjes së provimit pranues:

Më shumë

Reduktimi dhe adaptimi i ndryshimeve klimatike në bujqësi

Kursi ,,Reduktimi dhe adaptimi i ndryshimeve klimatike në bujqësi’’ i cili u mbajt në kuadër të Universitetit Veror Ndërkombëtar 2017 në Universitetin e Prishtinës' Hasan Prishtina ësht...

Më shumë

Apliko për punë praktike në QZhK

Punë Praktike në Këndet informuese të Qendrës për Zhvillim të Karrierës në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina“

Apliko për punë praktike

Kupto më s...

Më shumë

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-baçelor në vitin akademik 2017/2018

Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar për aplikim në programet studimore të fakulteteve në Universitetin e Prishtinës se konkursi për pranimin e studentëve të ri për vitin akademik 2017/18 në...

Më shumë