• Mirësevini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!

    Institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë

Portali universitar

Rezultatet e provimit pranues për vitin akademik 2015/2016

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar në FBV gjatë afatit të parë të ...

Më shumë

Orari i mbajtjes së provimit pranues për kandidatët që kanë aplikuar në Afatin e Qershorit 2015

Mbi kohën dhe vendin (sallën) e mbajtjes së provimit pranues:

Grupi -I- , ng...

Më shumë

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- baçelor në vitin akademik 2015/2016

Universiteti i Prishtinës, në vitin e parë të studimeve, në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2015/2016, do të regjistrojë 7880 stu...

Më shumë

Lista e mësimdhënësve të pranuar nga konkursi intern në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë

Njoftohen studentët se provimi Bazat e Kimisë, drejtimi Agroekonomi dhe provimi Kimia Organike Më shumë