• Mirësevini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!

    Institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë

Portali universitar

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike-master

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina”, në mbledhjen e mbajtur me 16.10.2014 mori vendim për shpalljen e konkursit p...

Më shumë

Afati i Tetorit për paraqitje të provimeve

Njoftohën studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë se nga data 14.10.2014 deri m...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues afati i dytë për vitin akademik 2014/2015

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranua...

Më shumë

Konkurs Intern për Angazhimin e stafit akademik

Këshilli i Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë në seancën e mbajtur më 01.10.2014, bazuar në rekomandimet e Rektorati të Universitetit të P...

Më shumë

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në afatin e dytë për studimet themelore- bachelor në vitin akademik 2014/2015

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina” në mbledhjen e mbajtur më 26.9.2014, mori vendim që të shpall konkurs plotësu...

Më shumë