• Mirë se vini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!!

    Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë është institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë

 

Portali universitar

Angazhimet e bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së sipas konkursit nr. prot. 1/505, dt. 25.05.2018

I. Kandidatët e propozuar nga Komisionet Vlerësuese dhe të miratuar nga Këshilli i Fakultetit Bujqësisë dhe Veterinarisë në mbledhjen e mbajtur më 18.06.2018 për personel të angazhuar (ligjërata dh...

Më shumë

Mundësi për paraqitje të provimeve për Afatin e Qershorit 2018

Në bazë të shumë kërkesave të studentëve për probleme të paraqitjes së provimeve në Afatin Qershor 2018, të lejohet  paraqitja e provimeve që nuk janë mbajtur, në Bsc dhe Msc, me dt. 14.06.201...

Më shumë

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë te të gjitha drejtimeve, se pjesa praktike e provimit nga lënda e Botanikës mbahet të premten me datën 29.06.2018 nga ora 16...

Më shumë

Orari i provimeve për Afatin e Qershorit 2018

Njoftohen studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë se nga data 31.05.2018  deri më datë  08.06.2018   është i hapur  afati  i  Qershorit   p...

Më shumë

Lajmërim për Aplikim për Praktikë 2 Javore Në Fakultetin E Mjekësisë Veterinare-Stamboll

Në kuadër të bashkëpunimit me Fakultetin e Mjekësisë Veterinare-Stamboll, Republika e Turqisë do të mundësohet kryerja e praktikës 2 javore për 8 student të Departamentit të Mjekësisë Veterinare të...

Më shumë