• Mirësevini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!

    Institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë

Portali universitar

NJOFTIM

Njoftohen studentët se provimi Bazat e Kimisë, Programi Ekonomia e bujqësisë dhe provimi Kimia Organike, Tekno...

Më shumë

Afati i Shtatorit për paraqitje të provimeve Doktoraturë

Njoftohën studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë se nga data 04.09.2014 deri më datë 12.09.2014 është i hapur afati i...

Më shumë

Afati i Shtatorit për paraqitje të provimeve

Njoftohën studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë se nga data 27.08.2014 deri më datë 05.09.2014 është i hapur afati i Shtatorit, p...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues për studentët e rinjë për vitin akademik 2014/2015

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar në FBV gjatë afatit të parë të ...

Më shumë

LAJMËRIM

Në kuadër të bashkëpunimit me Fakultetin e Mjekësisë Veterinare-Stamboll do të mundësohet kryerja e një prakti...

Më shumë