• Mirësevini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!

    Institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë

Portali universitar

Ligjeratë për zhvillimin e shkathtësive të buta (eng. Soft skills)

Të nderuar studentë, ftoheni  me datë 25 Nëntor 2015, me fillim në ora 09:30h në sallen e kuqe të Fakultetit të Filologjisë – Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “. Më shumë

Ligjëratë për zhvillimin e shkathtësive të buta dhe profesionale në lëmin e tik-ut

Të nderuar studentë, ftoheni  me datë 24 Nëntor 2015, me fillim në ora 09:30h në sallen e kuqe të Fakultetit të Filologjisë – Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “. Më shumë

N J O F T I M

Bazuar në Vendimin e Senatit të UP-së nr. 2/792 datë 08.12.2014, mbi lejimin e afatit plotësues të nëntorit për vitin akademik 2015/16, dekani i Fakultetit pas konsultimeve me Menaxhmentin e UP- së...

Më shumë

Orari i provimeve për Afatin e Nëntorit 2015

Orari i provimeve në studimet themelor Bsc.(kliko),

Më shumë

NJOFTIM

Ju njoftojmë se gjatë kësaj jave kemi disa kërkesa individuale të arsyetuara nga disa studentë të cilët janë vonuar për regjistrim të semestrit dimërorë të vitit akademik 2015/16, mirëpo duke pasur...

Më shumë