Rezultatet përfundimtare të provimit pranues Master në FBV për vitin akademik 2023/24

10 Tetor 2023
SHARE

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar në master për vitin akademik 2023/24.

Programi Ekonomia e bujqësisë dhe ushqimit (kliko),

Programi Mbrojtja e bimëve - Fitomedicinë (kliko),

Programi Pemëtari-Vreshtari (kliko),

Programi Shkenca Bimore (kliko).

Informatë:  Regjistrimi i kandidatëve të pranuar bëhet në Adiministraten Qendrore të UP-së (ndërtesa e Bibliotekës Universitare) më 12.10.2023 prej orës 09:00 - 12:00 dhe 13:00 - 15:00.

Dokumentet e nevojshme janë:

Fletergjistrimin e plotësuar i cili nxirret nga faqja https://apliko.uni-pr.edu/Regjistrimet.   
Dy fotografi( formati 4.5 x 6 cm) sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.
Sipas UA(MASHTI) Nr. 09/2021, të gjithë studentët që fillojnë studimet në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina" lirohen nga pagesa e tarifës së shkollimit kur e regjistrojnë semestrin për herë të parë.