Aktivitetit e FBV-së me USAID

29 Shtator 2023
SHARE

Në kuadër të aktivitetit të financuar nga USAID, Partneritetet e Sektorit Privat për Forcimin e Arsimit të Lartë (PSPSHE), Fakulteti i Bujqësië dhe Veterinarisë (FBV) merr pjesë në takimin e parë të Bordit Industrial, që u mbajt më 27 shtator 2023 në ambientet e Fakultetit Teknik.

Ky takim u udhëheq nga menaxhmenti i Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë Prof. Dr. Bedri Dragusha dhe Prof. Asoc. Dr. Salih Salihu.

Roli i rëndësishëm në mbështjetjen e ketij projekti i atribohet prorektores për akreditim, cilësi të mësimit dhe çështje të studentëve znj. Njomza Llullaku, nderkaq znj. Cassie L. Barnhardt, Ph.D., Drejtore e Projektit dhe Profesoreshë e Asociuar për Studimet e Politikave Arsimore dhe Lidershipit në Universitetin e Iowa-s mbajti nje ligjërat, duke shpjeguar praktikat më të mira që implimentohen në shtetin e saj, në forcimin e partneritetit në mes industrive dhe institucioneve të arsimit të lartë. Gjithashtu, vlen të potencohet edhe depati i frytshëm në mes të anëtarëve të bordit, menagjmentit të FBV-s dhe pëfaqësuesve të USAID-it.

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, është gjithnjë i hapur për bashkëpunim me gjithë akterët që mund të forcojnë arsimin e lartë në Kosovë.

Sinqerisht,

Menaxhmenti i FBV-së