Hap thirrjen për aplikim për mobilitete, në "Savonia University of Applied Sciences", Finlandë, në kuadër të programit Erasmus+ DualAFS, për semestrin veror 2022/2023 (prej 9 Janar – 7 Prill, 2023)

29 Shtator 2022
SHARE

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” hap thirrjen për aplikim për mobilitete, në "Savonia University of Applied Sciences", Finlandë, në kuadër të programit Erasmus+ DualAFS, për semestrin veror 2022/2023 (prej 9 Janar – 7 Prill, 2023).

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

Shkëmbimin e studentëve për studime Bachelor (7 bursa 3 mujore) për semestrin veror 2022/2023.

Kandidatëve të përzgjedhur për këtë mobilitet, do të i`u mbulohen shpenzimet e udhëtimit, qëndrimit dhe pagesa e semestrit në Universitetin pritës, sipas udhëzimit të programit Erasmus+ DualAFS.

Të drejtë aplikimi kanë studentët e programeve: Prodhim shtazor, Mjekësi Veterinare dhe Teknologji Ushqimore me Bioteknologji.

Kurset që ofrohen:

Nr.

Të obligueshme

Nr.

Zgjedhore

1

Orientation (1 ECTS)

1

Circular Economy in Agriculture (5 ECTS)

2

Communication skills (5 ECTS)

2

Animal Production and Environment (3 ECTS)

3

Survival Finish (3 ECTS)

3

Agriculture in Global Context (5 ECTS)

 

 

4

Animal Welfare (5 ECTS)

 

 

5

Animal Breeding Practices (3 ECTS)

 

 

6

English for Working Life (5 ECTS)

 

 

7

Research Methodology (3 ECTS)

 

 

8

Food Chain Challenges (5 ECTS)

 

 

9

Green Care (5 ECTS)

 

Studentët duhet të akumulojnë së paku 15 ECTS.

Vërejtje: Studentët janë obliguar të përmbushin kërkesat rreth regjistrimit të semestrave në Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  • Certifikata e notave/Transkripta
  • Vërtetimin e studentit që duhet të nxirret në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë
  • CV (në gjuhën angleze).
  • Kopja e pasaportës (faqja që përmban emrin, foton dhe të dhënat personale)
  • Kërkohen njohuri të mjaftueshme komunikimi në gjuhën angleze (e barasvlershme me nivelin B1).
  • Letër motivuese në gjuhën angleze.

 

Afati për aplikim është deri më 06 Tetor 2022 deri në ora 16:00. Intervistimi i aplikantëve do të bëhet me datë 10 tetor 2022, prej orës 10:00, në objektin e gjelbër.

Dokumentet me titull "Savonia University" duhet të dërgohen të skanuara në pdf file, tek: [email protected].

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.
Për më shumë informata rreth mobiliteteve dhe dërgimit të dokumenteve mund të adresoheni në  e-mailin [email protected].