Lajmërim

16 Dhjetor 2020
SHARE

Lajmerohen studentet e vitit te I-re te drejtimit: Ekonomi e Bujqesise, Menaxhimi i Biznesit ne Zootekni dhe Prodhimi Bimore, se provimi ne lenden e Statistikes do te organizohet me date 23.12.2020, ora 14:00.