Rezultatet përfundimtare të provimit pranues master në FBV për vitin akademik 2020/21

12 Nëntor 2020
SHARE

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar master në FBV për vitin akademik 2020/2021.

Rezultatet janë të paraqitura sipas programit studimor në të cilin kanë aplikuar aplikantët.


Programi Shkenca e Ushqimit

Kandidatët nga Kosova

Kandidatët nga komunitete pakicë


Programi Ekonomia e bujqësisë dhe ushqimit

Kandidatët nga Kosova


Programi Shkencat e aplikuara në zootekni

Kandidatët nga Kosova


Programi Pemëtari-Vreshtari

Kandidatët nga Kosova


Programi Lavërtari me Perimtari

Kandidatët nga Kosova


Programi Mbrojtja e bimëve - Fitomedicinë

Kandidatët nga Kosova


Programi Bujqësi Urbane

Kandidatët nga Kosova


Raporti nga shqyrtirmi i ankësave të kandidatëve të papranuar në konkursin e parë
për studimet e nivelit master, për vitin akademik 2020/21,(kliko).Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet në Administratën Qendrore të UP-së (ndertesa e Bibliotekes Universitare),sipas ketij orari:

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë  13.11.2020  prej ores  9:00  -  12:00 dhe 13:00 - 15:00.