Rezultatet preliminare të provimit pranues master në FBV për vitin akademik 2020/21

05 Nëntor 2020
SHARE

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar master në FBV për vitin akademik 2020/2021.

Rezultatet janë të paraqitura sipas programit studimor në të cilin kanë aplikuar aplikantët.


Programi Shkenca e Ushqimit

Kandidatët nga Kosova

Kandidatët nga komunitete pakicë


Programi Ekonomia e bujqësisë dhe ushqimit

Kandidatët nga Kosova


Programi Shkencat e aplikuara në zootekni

Kandidatët nga Kosova


Programi Pemëtari-Vreshtari

Kandidatët nga Kosova


Programi Lavërtari me Perimtari

Kandidatët nga Kosova


Programi Mbrojtja e bimëve - Fitomedicinë

Kandidatët nga Kosova


Programi Bujqësi Urbane

Kandidatët nga Kosova


E drejta  dhe afati  për ankese

Kandidatet  të cilët sipas rezultatit  preliminar  renditen  si  kandidate  te  papranuar,  mund  t'i   paraqesin  ankese fakultetit përkatës  me  se  largu  48 ore  pas  publikimit  te  rezultateve   preliminare   (llogariten  ditët e punës).