Lista e kandidatëve nëpër salla ku mbahet provimi pranues Master në FBV

02 Nëntor 2020
SHARE

Provimi pranues  Master në  Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, mbahet me datë 05/11/2020


Grupi I, fillon nga ora 09:00.


Programi Shkenca e Ushqimit, (kliko)


Grupi II ,fillon nga ora 11:00.


Programi Ekonomia e bujqësisë dhe ushqimit,(kliko)


Programi Shkencat e aplikuara në zootekni, (kliko)


Programi Bujqësi Urbane,(kliko)


Programi Pemëtari-Vreshtari,(kliko)


Programi Lavërtari me Perimtari,(kliko)


Programi Mbrojtja e bimëve - Fitomedicinë,(kiko)


Mbi kohën dhe vendin (sallën) e mbajtjes së provimit pranues:

"Kërko sallën ku mbahet  provimi" sipas numrit personal në linkun :

https://apliko.uni-pr.edu/Aplikimi/IndexSalla

Kandidatet mund të hyjnë ne provim vetëm me letërnjoftim (dokument identifikues), dhe konfirmimin për regjistrim të aplikuesit!

Vërejtje:

Për mbajtjen e provimeve dhe aktiviteteteve tjera edukative, jemi të obliguar ti respektojme udhëzimet e Institucioneve Shëndetësore për mbrojtje ndaj COVID-19:

Nuk do të lejohet hyrja në provim për studentët pa :

- MBAJTJEN E MASKAVE NË GOJË/HUND

- RUAJTJEN E DISTANCIMIT FIZIK

Gjithëashtu, gjatë kohës së mbajtejes së provimit pranues (në sallë) janë të ndaluara telefoni celular dhe paisjet tjera komunikimit.