Rezultatet preliminare të provimit pranues në FBV në afatin plotësues për vitin akademik 2020/21

02 Nëntor 2020
SHARE

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar në FBV në afatin plotësues  për vitin akademik 2020/2021.

Rezultatet janë të paraqitura sipas programit studimor në të cilin kanë aplikuar aplikantët.


Programi Ekonomia e Bujqësisë

Kandidatët nga Kosova


Programi Prodhimtari bimore

Kandidatët nga Kosova


Programi Menaxhimi i biznesit në zootekni

Kandidatët nga Kosova


Programi Mjekësi Veterinare

Kandidatët nga Kosova