Shpërndarja e ID - Kartelave për vitin e parë akademik 2020/21

23 Tetor 2020
SHARE

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor të gjitha departamenteve të Fakultetit Bujqësisë dhe Veterinarisë, të regjistruar për herë të parë në vitin akademik 2020/21, se ID kartelat janë të gatshme dhe mund të tërhiqen në Zyrën e shërbimit të studentëve , me datë 26.10.2020 gjatë këtyre terminëve 10:00-12:00 dhe 13:00-15:00.

Paswordi për herën e parë është numri i leternjoftimit.

Shënim: Studentët duhet ta kenë me vete letërnjoftimin gjatë tërheqjes së ID kartelës!

Udhëzues për Paraqitje te provimeve (Manuali për përdorimin ) e ID kartelës (kliko).