Rektori i UP-së vizitoi FBV-në

12 Tetor 2020
SHARE

Dekani i Fakultetit Prof. Asoc. Dr. Bedri Dragusha së bashku me stafin e tijë priti në takim pune Rektori e UP-së Prof. Naser Sahiti, me ç'rast e njoftoj mbi filimin e vitit te ri akademik 2020/21.