Raport nga shqyrtimi ankesave të kandidatëve të papranuar në konkursin e parë për vitin akademik 2020/21

08 Tetor 2020
SHARE

Raport nga shqyrtimi ankesave të kandidatëve të papranuar në konkursin e parë për studimet e nivelit Bachelor, për vitin akademik 2020/21,(kliko).