Rezultatet përfundimtare të provimit pranues në FBV për vitin akademik 2020/21

07 Tetor 2020
SHARE

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar në FBV gjatë afatit të Shtatorit  për vitin akademik 2020/2021.

Rezultatet janë të paraqitura sipas programit studimor në të cilin kanë aplikuar aplikantët.


Programi Teknologji Ushqimore me Bioteknologji

Kandidatët nga Kosova

Kandidatë nga Presheva, Bujanoci, Medvexha

Kandidatë nga Komunitete pakicë


Programi Ekonomia e Bujqësisë

Kandidatët nga Kosova,


Programi Prodhimtari bimore ,

Kandidatët nga Kosova,


Programi Menaxhimi i biznesit në zootekni

Kandidatët nga Kosova


Programi Mjekësi Veterinare

Kandidatët nga Kosova,


1. Regjistrimi i kandidatëve të   pranuar  do   të  bëhet    në  Administratën Qendrore  të  UP-së (ndertesa e Bibliotekes Universitare), sipas   ketij   orari:

Fakulteti i Bujqësisë  dhe  Veterinarisë  09.10.2020  prej  ores  9:00  -  12:00 dhe 13:00 - 15:00.