Sallat ku mbahet provimi pranues në FBV

02 Tetor 2020
SHARE

Provimi pranues në Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, mbahet me datë 03/10/2020 në dy grupe:

Grupi -I-

Programi Teknologji ushqimore me bioteknologji (kliko), fillon nga ora 9:00.

Grupi-II-

Programi Ekonomia e Bujqësisë (kliko), fillon nga ora 11:00.


Programi Mjekësi Veterinare (kliko), fillon nga ora 11:00.


Programi Prodhimtaria bimore (kliko), fillon nga ora 11:00.


Programi Menaxhimi i biznesit ne zootekni (kliko), fillon nga ora 11:00.


Mbi kohën dhe vendin (sallën) e mbajtjes së provimit pranues:

"Kërko sallën ku mbahet  provimi" sipas numrit personal në linkun :

https://apliko.uni-pr.edu/Aplikimi/IndexSalla

Kandidatet mund të hyjnë ne provim vetëm me letërnjoftim (dokument identifikues), dhe konfirmimin për regjistrim të aplikuesit!


Vërejtje:

Për mbajtjen e provimeve dhe aktiviteteteve tjera edukative, jemi të obliguar ti respektojme udhëzimet e Institucioneve Shëndetësore për mbrojtje ndaj COVID-19:

Nuk do të lejohet hyrja në provim për aplikuesit  pa :

- MBAJTJEN E MASKAVE NË GOJË/HUND

- RUAJTJEN E DISTANCIMIT FIZIK

Gjithëashtu, gjatë kohës së mbajtejes së provimit pranues (në sallë) janë të ndaluara telefoni celular dhe paisjet tjera komunikimit.