Njoftim / Hapjen e afatit për regjistrim të semestrit dimëror për vitin akademik 2020/21

30 Shtator 2020
SHARE

1. Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve (Ba, Ma dhe PHD) se afati për regjistrim të semesrit dimëror për vitin akademik 2020/21 do të jetë i hapur nga data 30.09.2020 deri më datë 31.10.2020.

2. Përjashtimisht nga pika 1 e këtij njoftimi, studentët të cilët regjistrohen për herë të parë në UP në vitin akademik 2020/21, kanë të drejtë të regjistrojnë semestrin dimëror deri më datë 14.10.2020 (sipas kushteve të konkursit për pranimin e studentëve të ri).

3. Studentët të cilët kanë obligime financiare të papaguara nga vitet paraprake, obligohe që përveç semestrit dimëror të vitit akademik 2020/21, të paguajn edhe borgjet e papaguara.

4. Në këtë fazë të regjistrinit të semestrit dimëror, lejohet edhe paraqitja e temave të diplomës për studentët të cilët proceduralisht janë në këtë fazë.

5. Rektorati njofton të gjithë studentët se nuk do të ketë afat tjetër shtesë për regjistrim të semestrit dimëror, prandaj kërkesat grupore apo individuale pavarësisht arsyeve të mundshme, nuk do të merren në konsideratë për rihapje të SEMS.