Njoftim / Rihapje të SEMS-it për paraqitjen e provimeve të afatit të Shtatorit 2

18 Shtator 2020
SHARE

NJOFTIM PËR RIHAPJE TË SEMS-it

Për paraqitjen e provimeve për afatin e Shtatorit 2

Njoftohen të gjithë studentët nuk kanë arritur që t’i paraqesin provimet për afatin e Shtatorit 2, se paraqitja e provimeve mund të bëhet nga data 18.09.2020 - 20.09.2020 .

Studentët mund t’i paraqesin vetëm provimet të cilat janë caktuar të mbahen pas datës 18.09.2020 e tutje.