LAJMËRIM / Provimi Shtetëror

08 Shtator 2020
SHARE

Lajmërohen kandidatët që kanë kryer të gjitha provimet në programin
studimor Mjekësi Veterinare, se me datë 28 Shtator 2020 në ora 10:00, në
hapësirat e Institutit (FBV) do të mbahet Provimi Shtetëror.
Paraprakisht çdo kandidat duhet të mbroj para komisionit raste të caktuara
nga ditari i praktikës profesionale 15 javore, (Lajmërimi, kliko).