Njoftim/ Kufizimi i afatit të jashtëzakonshëm të Shtatorit-1 me paraqitje të dy provimeve

26 Gusht 2020
SHARE

Njoftohen të gjithë studentët të nivelit Bsc dhe Msc,  që t’i paraqesin provimet për afati i jashtëzakonshëm Shtatori -1 të vitit akademik 2019/20, se paraqitja e provimeve mund të bëhet deri me dt. 28 Gusht 2020.


Afati i jashtëzakonshëm Shtatori -1, te jete me te drejte te paraqitjes deri ne dy provime.


Njejten orar të provimeve është për studentët që janë me Index.


Orari i provimeve në studimet themelor Bsc Online SEMS.(kliko),
 

Orari i provimeve në studimet Master Msc Online SEMS. (kliko).


Ne baze te vendimit te UP per plotesimin e vendimit te meparshem per mbajtjen e provimeve ne afatin e Shtatorit 2020, ndryshohet menyra e paraqitjes se provimeve si ne vijim:


Afati i jashtëzakonshëm Shtatori -1, te jete me te drejte te paraqitjes deri ne dy provime. Datat e provimeve mbesin te njejta me ato te publikuara ne ueb faqe te FBV.


Afati i rregullt i Shtatorit, qe do te mbahet pas afatit të jashtëzakonshëm, është me të drejte te paraqitjes te të gjitha provimeve

Paraqitja e provimeve për Shtatorin  do te jete nga data 7 – 12 Shator 2020.


Obligohet personeli akademik qe notat e provimeve ne te dy afatet e Shatorit te vendosen ne SEMS me se largu 72 ore pas mbajtjes se provimit.


Për mbajtjen e provimeve dhe aktiviteteve tjera edukative, jemi të obliguar ti respektojmë udhëzimet e Institucioneve Shëndetësore për mbrojtje ndaj COVID-19:

Nuk do të lejohet hyrja në provim për studentët pa:

1. MBAJTJEN E MASKAVE MBROJTESE

2. MBAJTJEN E DISTANES FIZIKE


Faleminderit,

Prodekan për çështjen mësimore

Prof. Asoc. Dr. Mentor THAQI


Vërejtje: Të nderuar studentë kërkojmë nga ju që të respektoni  masave mbrojtëse kundër COVID-19 .