NJOFTIM PËR MBAJTJE TË PROVIMEVE

13 Qershor 2022
SHARE

Njoftohen të gjithë studentët se provimet e paraqitura në afatin e Qershorit do të mbahen sipas
orarit në vijim:

Lënda

Data

Koha

Hyrje në Menaxhimin  e Biznesit në Fermë

24.06.2022

12:00

Prodhimtaria  e Derrit

24.06.2022

12:00

Shkenca e Kuajve

24.06.2022

12:00

Ushqimet Funksionale dhe Nutraceutikalet

27.06.2022

12:00

Metodat Fiziko-Kimike në Shkencat Ushqimore

28.06.2022

12:00

Prishtinë, 13.06.2022

Prof. Asoc. Dr. Alltane Kryeziu