NJOFTIM

07 Qershor 2022
SHARE

Njoftohen të gjithë studentët që kanë paraqitur provimin  në afatin e Qershorit  se provimet do të mbahen si në vijim :

Programi : Bsc. Prodhimtari Bimore

Gjenetika  e bimëve ( provimi me shkrim ) me datën 20.06.2022 me fillim nga ora 11:00

Bioteknologjia e bimëve ( provimi me shkrim ) me datën 21.06.2022 me fillim nga ora 11:00

Prodhimi I Perimeve – me datën 21.06.2022 , me fillim nga ora 11:00

 

 

Ass.Albina Kika                                                                      Qershor ,2022