LAJMËRIM / Provimi nga lënda e Matematikës

06 Prill 2022
SHARE

Lajmërohen studentët e vitit të parë të departamentit:
1. Ekonomia e Bujqësisë
2. Prodhimtari Bimore
3. Menaxhim Biznesi në Zootekni
4. Mjekësi Veterinare

Se provimi nga Matematika (Biomatematika) do të mbahet me datën 23.04.2022 duke filluar
në orën 10.00.

Arsimtari i lëndës
 Prof.Asoc.Dr. Qefsere Doko Gjonbalaj