NJOFTIM: 📣 Thirrje për Aplikim nga SEED dhe KYC

14 Mars 2022
SHARE

Të dashur të rinj nga komunat e Kamenicës dhe Skenderajit,

SEED në partneritet me KYC shpallin të hapur thirrjen për aplikim për të rinjt nga këto dy komuna në ciklin e serive profesionale në kuadër të projektit “𝑵𝒈𝒓𝒊𝒕𝒋𝒂 𝒆 𝒌𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒆𝒕𝒆𝒗𝒆 𝒕𝐞̈ 𝒕𝐞̈ 𝒓𝒊𝒏𝒋𝐞̈𝒗𝒆 𝒏𝐞̈ 𝒈𝒋𝒆𝒕𝒋𝒆 𝒕𝐞̈ 𝒑𝒖𝒏𝐞̈𝒔, 𝒗𝒆𝒕𝐞̈𝒑𝒖𝒏𝐞̈𝒔𝒊𝒎 𝒔𝒊 𝒅𝒉𝒆 𝒌𝒓𝒊𝒋𝒊𝒎 𝒕𝐞̈ 𝒏𝒅𝐞̈𝒓𝒎𝒂𝒓𝒓𝒋𝒆𝒗𝒆 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆” të përkrahur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 

Vegëza për aplikim👇🏼

https://bit.ly/3I9nrQo

 

Suksese!