LAJMËRIM

21 Shkurt 2022
SHARE

Lajmërohen kandidatët që kanë kryer të gjitha provimet në programin studimor Mjekësi Veterinare se me datë 28 Shkurt (e Hënë) 2022 në ora 11:00, do të mbahet Provimi Shtetëror, në objektin e Institutit (FBV).

Paraprakisht çdo kandidat duhet të mbrojë para komisionit raste të caktuara nga ditari i praktikës profesionale 15 javore.


Me respekt,                             

Dr. Sc. Hamdi Aliu                                              

Departamenti i Mjekësisë Veterinare