NJOFTIM

19 Janar 2022
SHARE

Njoftohen të gjithë studentët që kanë paraqitur provimin  në afatin e Janarit    se provimet do të mbahen si në vijim :

 

Programi : Bsc. Prodhimtari Bimore  

Prodhimi I Perimeve – me datën 31.01.2022 , me fillim nga ora 9:00

Gjenetika  e Bimëve ( provimi me shkrim ) me datën 31.01.2022 me fillim nga ora 9:00

Bioteknologjia e Bimëve  – me datën 01.02.2022 , me fillim nga ora 9:00

 

Programi Msc. Lavërtari me Perimtari

Teknologjia e Pasvjeljes  - me datën 31.01.2022, me fillim nga ora 9:00 .

Menaxhimi në prodhimin Bimorë – me datën 01.02.2022 , me fillim nga ora 9:00

 

Ass.Albina Kika                                                                      Janar ,2022