Ftesë për të interesuarit për pjesëmarrje në Konferencën e Dytë Ndërkombëtare për Shkencat Biologjike dhe Shëndetësore

11 Janar 2022
SHARE

Të nderuar kolegë, 

Kemi kënaqësinë t'ju ftojmë në Konferencën e Dytë Ndërkombëtare për Shkencat Biologjike
dhe Shëndetësore. Konferenca mbështetet nga komiteti shkencor, i cili përbëhet nga
akademikë nga 30 vende të ndryshme të botës. 

Për më shumë detaje, ju lutem vizitoni faqen e internetit: 
https://www.biohealthcongress.com/  

Për regjistrim: 
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1NDDitTdS1s9aNaD-
Ymw1TF_PLowePyAMlIXWwsGKzVE/viewform?edit_requested=true 

 
Pjesëmarrja në konferencë është pa-pagesë! 

Me respekt,
Prof. Ass. Dr. Mentor Alishani,
Prodekan për Mjekësi Veterinare