Njoftim / Mbyllen SEMS-i përkohësisht deri nesër për paraqitje të provimeve

06 Janar 2022
SHARE

Ju njoftoj se MASHTI, me vendimin nr. 01B/344, datë 02.12.2021 ka shfuqizuar paragrafin 1 nenit 3 të UA 09/2021, respektivisht nga kjo datë nuk do të aplikohet pagesa për paraqitje të provimit për herë të dytë e tutje siç ishte e përcaktuar në UA 09/2021.

Mbyllen përkohësisht deri nesër pasi qe duhet te bëhen disa modifikime te nevojshme ne SEMS për impelemtimin e këtij Vendimi .


Faleminderit për mirëkuptim dhe bashkëpunim.