LAJMËRIM

13 Nëntor 2021
SHARE


Lajmërohen kandidatët që kanë kryer të gjitha provimet në programin studimor Mjekësi Veterinare se me datë 01 Dhjetor (e Mërkurë) 2021 në ora 11:00, do të mbahet Provimi Shtetëror,në objektin e Institutit (FBV).

Paraprakisht çdo kandidat duhet të mbrojë para komisionit raste të caktuara nga ditari i praktikës profesionale 15 javore.


Me respekt,                            

Dr. Sc. Hamdi Aliu        

Departamenti i Mjekësisë Veterinare