Rezultatet përfundimtare të provimit pranues në Konkursin Plotësues Master në FBV për vitin akademik 2021/22

29 Tetor 2021
SHARE

Rezultatet përfundimtare të provimit pranues në Konkursin Plotësues Master  në FBV për vitin akademik 2021/22 

Programi Shkencat e aplikuara në zootekni (kliko)

Regjistrimi i kandidatëve të   pranuar  do   të  bëhet    në  Administratën Qendrore  të  UP-së (ndertesa e Bibliotekes Universitare), sipas   ketij   orari:

Fakulteti i Bujqësisë  dhe  Veterinarisë  03.11.2021  prej  ores  9:00  -  12:00 dhe 13:00 - 15:00.