ORARI FINAL MBAJTJES SË MËSIMIT PËR SEMESTRIN DIMËROR 2021/22 PËR BSc dhe MSc

09 Nëntor 2021
SHARE

Orari Final i mbajtjes së mësimit për semestrin dimëror 2021/22 ne nivelin Bachelor dhe Master, jane për vitin (I , II, III)  ne formatin exel  për programet e studimeve ne FBV-se , duke klikuar më poshtë në likun keni orarin ( me ndryshime) si dhe me poshtë gjeni grupet per vitin e parë 2021-22 .

Orari Final i mbajtjes së mësimit për nivelin e studimeve  Master

Programi Shkenca e Ushqimit (kliko-Final),

Programi Pemtari Vreshtari (kliko-Final),

Programi Mbrojtja e bimëve - Fitomedicinë (kliko-Final),

Programi Lavërtari me Perimtari (kliko-Final),

Programi Ekonomia e bujqësisë dhe ushqimit (kliko-Final),

Programi Shkencat e Aplikuara në Zootekni (kliko-Final),

Programi Bujqesia Urbane (klik0-Final).

Orari Final i mbajtjes së mësimit për nivelin e studimeve  Bachelor

Programi Prodhimi Bimorë,(kliko-Final)

Programi Ekonomia e Bujqësisë,(kliko- Final)

Programi Prodhimtari Shtazore,(MBZ) (kliko-Final)

Programi Mjekësi Veterinare,(kliko-Final)

Programi Teknologji Ushqimore me Bioteknologji,(kliko-Final)


Grupet për vitin e parë akademik 2021-2022

Programi Prodhimi Bimorë,(kliko)

Programi Ekonomia e Bujqësisë,(kliko)

Programi Mjekësi Veterinare,(kliko)

Programi Teknologji Ushqimore me Bioteknologji,(kliko)