KONFERENC PËRFUNDIMTARE E PROJEKTIT ERASMUS + “INICIATIVA PËR BUJQËSI URBANE E BALLKANIT PERËNDIMOR - BUGI”

13 Tetor 2021
SHARE

Në Fakultetin e Bujqësisë dhe Ushqimit të Universitetit të Sarajevës, u mbajt konferenca përfundimtare e Projektit ERASMUS plus "INICIATIVA PËR BUJQËSI URBANE E BALLKANIT PERERNDIMOR - BUGI".

KONFERENC PINRFUNDIMTARE E PROJEKTIT ERASMUS +
“INICIATIVA PËR BUJQËSI URBANE E BALLKANIT PERËNDIMOR - BUGI” ,(kliko).

FINAL CONFERENCE OF THE ERASMUS + PROJECT 
“ WESTERN BALKANS URBAN AGRICULTURE INITIATIVE – BUGI”,(kliko)