Lista e kandidatëve nëpër salla sipas programeve - Master

06 Tetor 2021
SHARE

Programi Shkenca e Ushqimit (kliko),

Programi Ekonomia e bujqësisë dhe ushqimit (kliko),

Programi Mbrojtja e bimëve - Fitomedicinë (kliko),

Programi Pemëtari-Vreshtari (kliko),

Programi Shkencat e aplikuara në zootekni (kliko).
 

Data e provimit: 08/10/2021 , Ora e provimit: 9:00

Për mbajtjen e provimeve dhe aktiviteteve tjera edukative, jemi të obliguar ti respektojmë udhëzimet e Institucioneve Shëndetësore për mbrojtje ndaj COVID-19:

Nuk do të lejohet hyrja në provim për kandidatët pa maskë mbrojtëse dhe me vete të posedojnë letërnjoftimin, pa të cilin nuk mund ti nënshtrohen provimit pranues.