Rezultatet përfundimtare të provimit pranues në konkurs plotësues në FBV për vitin akademik 2021/22

04 Tetor 2021
SHARE

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar në FBV në afatin e plotësues  për vitin akademik 2021/2022.

Rezultatet janë të paraqitura sipas programit studimor në të cilin kanë aplikuar aplikantët.

Programi Prodhimtari bimore (kliko),


Programi Ekonomi e Bujqësisë (kliko),


Programi Prodhim Shtazor (kliko).

Regjistrimi i kandidatëve të   pranuar  do   të  bëhet    në  Administratën Qendrore  të  UP-së (ndertesa e Bibliotekes Universitare), sipas   ketij   orari:

Fakulteti i Bujqësisë  dhe  Veterinarisë  07.10.2021  prej  ores  9:00  -  12:00 dhe 13:00 - 15:00.