Rezultatet përfundimtare të provimit pranues në Programi Bujqësi Urbane -Master në FBV

06 Shtator 2021
SHARE

Rezultatet janë të paraqitura sipas programit studimor në të cilin kanë aplikuar aplikantët.

Programi Bujqësi Urbane  (kliko).

1. Regjistrimi i kandidatëve të   pranuar  do   të  bëhet    në  Administratën Qendrore  të  UP-së (ndertesa e Bibliotekes Universitare), sipas   ketij   orari:

Fakulteti i Bujqësisë  dhe  Veterinarisë  07.09.2021  prej  ores  9:00  -  12:00 dhe 13:00 - 15:00.